Elazığ Tanıtım & Gezi Rehberi | Elazığ Keşfet ile elazigkesfet.com da

Elazığ

Elazığ ili , M.Ö. 3000’li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu nedenle yıllarca Harput denmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun hakimiyetinin Anadolu’ya kayması ile Harput’un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğunda şüphe yoktur. Nitekim Harput ve çevresi, Malazgirt muharebesinden sonra Türkler’in eline geçmiş olup yörede Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na bağlı olarak Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur (1085). Harput’un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer, Türkler’le beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir. Çubukoğulları Beyliği’nin ömrü uzun sürmeiş ve ardından 1110 yılında Artukoğulları dönemi başladı.

Bir müddet sonra Harput Artukluları diye bilinen bağımsız bir beylik kuruldu. Harput, 1230 yılında Moğollar’ın eline geçmiş, 1234 yılından itibaren de Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girdi. 1507 yılında Safevîler’in eline geçen Harput, 1516 yılında ise Çaldıran Savaşı ile Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 1834’te taşınan Elazığ ili ne 1862 yılında Sultan Abdülaziz’in tahta çıkışının beşinci yılında Kütahyalı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen vali İsmail Paşa’nın teklifi ile Mamuret-ül Aziz Vilayeti ismi verilmiştir.

Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca El’aziz olarak söylenegelmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı, bolluk ve bereket anlamına gelen El’azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olarak kullanılır olmuştur.

 

Elazığ bölgesinde en çok fotoğraflanan yerler

Tümüne Bakın

Eki 28
Palu Kalesi

Evliya Çelebi’nin ifadesiyle ‘’Göğe baş uzatmış bir kale ‘’ olan Palu kalesi, birçok…

Eki 28
Belek Gazi Anıtı

Balak Gazi Anıtı 1964 yılında Elazığlı heykeltıraş Nurettin Orhan tarafından…

Eki 28
Harput Kalesi

HARPUT KALESİ (SÜT KALESİ): Kale Harput’un güneydoğusunda ovaya hakim yalçın…

Elazığ bölgesindeki gezilecek yerler ve simgesel noktalar

Tümüne Bakın

Eki 28
Hazar Baba Kayak Merkezi

İlçemizin güneyinde bulunan 2.347 m yüksekliğindeki Hazar Baba Dağ’ının, 1850 m…

Eki 28
Buzluk Mağarası

Buzluk mağaraları tarihi Harput beldesinin kuzeydoğusunda Elazığ’a 11 km.…

Eki 28
Harput Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi

Tarihi Harput şehrinde M.S. 179 yılında yapılan Meryem Ana Kilisesi, Harput kalesinin…

Türbeler

Tümüne Bakın

Elazığ bölgesindeki türbeler

Tümüne Bakın

Eki 28
Mansur Baba Türbesi

Harput‘ta kaleye giden yolun solunda, Sarahatun Caminin kuzeyinde bulunmaktadır.…

Eki 28
Fatih Ahmet Baba Türbesi

Harput’un 2 km. kuzeydoğusunda bulunan ve etrafındaki bahçelerin mesire yeri…

Eki 28
Arap Baba Mescidi Ve Türbesi

Arap Baba mescidi kitabesine göre 1279 yılında Selçuklu hükümdarı III. Gıyasettin…

Elazığ bölgesindeki tarihi camiler

Tümüne Bakın

Eki 28
Sarahatun Camii

Cami, bir külliye halinde inşa edilmesine rağmen günümüzde yalnızca cami mevcuttur.…

Eki 28
Kurşunlu Camii

Harput’ta eski Hükümet Konağının batısındadır. Osmanlı devri camilerinin en…

Eki 28
Ulu Camii

Harput’un en önemli ve eski yapısıdır. Dikdörtgen planlı, duvarları moloz…

İçindekiler