Batı Kent Ve Kilise Adası | Elazığ Sivrice Tarihi Yerler

Batı Kent Ve Kilise Adası

Hazar Gölü’nün güney kıyısında yer alan Batık Kent ve Kilise Adası, arkeolojik ve doğal sit olarak tescilli bir alandır. Günümüzde suyun altında kalmış 2,5 km karelik  alana yayılan eski bir yerleşim bölgesidir. Su yüzeyinde tarihi kalıntılar görülmektedir. Çeşitli seyyah notları, tahrir defterleri, şeriye sicilleri ve salnamelerde yer alan bilgilere göre; Hazar Gölü’nün güney kıyılarına yakın bulunan bir adanın en yüksek yerinde 11.yy.dan önce inşa edilmiş olan ve müstahkem bir kale ya da şato özelliği de taşımış bulunan bir manastır ya da kilise bulunmaktaydı. Bir müddet katholikosluk merkezi de olmuş olan bu kilisenin 12. yy başlarında Türklerin eline geçmesinden sonra, buradaki merkez Rumkale’ye taşınmış fakat bazı kutsal eşyalar barındırdığı inancından dolayı önemini sular altında kalana kadar korumuştur. İşte bu kilise ya da manastırın etrafında, ada üzerinde kurulmuş olan Gölcük köyünün ise, 19.yy. başlarında 50-60 haneli olduğu ve dokumacılık, boyacılık, terzilik gibi işlerle uğraştıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca gölün etrafında bir miktar tarla ve bahçelerinin bulunduğu ve suların yükselmesinden sonra kıyıya taşındıkları, 1900’lü yılların başına kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.

               1600’lerin başında, Polanyalı Simeon  gölün içinde Surp Nişan adını taşıyan bir kilise ile bir köyün olduğunu, sandalla adadaki köye gittiğini ve akşam ayinine katıldığını, burada saklı bulunan ve kutsal sayılan haçı ricası üzerine kendisine gösterdiklerini kaydeder

17. yüzyılda Evliya Çelebi  eski devirlerde Hıristiyan milletinin taptığı altın çullu bir merkebin (Hz. İsa’nın veya havarilerden birinin merkebi olduğuna inanılan) mumyalanarak bu manastırın içinde yerin altına saklanmış olduğunu belirtmektedir. Araştırmacı İshak Sunguroğlu’da burada Hz. İsa’nın yıkandığı taştan bir leğenin bulunduğunu kaydeder. Adanın en yüksek yerine yapılmış olan kilise, adayı suların kaplamasından sonra da bir müddet göl ortasında kalmış ve sonradan harabe hale gelerek yıkılmıştır.

Batık Kent ve Kilise Adası

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yok.
  • chat
    Yorum ekle